กลุ่มบริษัท เอเคเอฟ

อำนวยการ

Heinz Jürgen Tanger

ผู้อำนวยการ
+49 40 789151-22
heinz-juergen.tanger@akf-gmbh.de

บริษัท เอเคเอฟ ซีเมอร์ส ฮัมบูร์ก จำกัด

Thomas Gaschler

ผู้อำนวยการ
+49 40 789 151 42
thomas.gaschler@akf-gmbh.de

บริษัท เอเคเอฟ ซีเมอร์ส เวสท์ฟาเลน จำกัด

Dominika Johanna von der Becke

ผู้จัดการสถานที่ตั้ง
+49 2524 267 907 - 7
dj.becke@akf-gmbh.de

บริษัท เอเคเอฟ ซีเมอร์ส ซูด จำกัด

Katharina Siemers

ผู้จัดการสถานที่ตั้ง
+49 7333 80186 - 18
katharina.siemers@akf-gmbh.de

บริษัท เอเคเอฟ แฮนดลิ้ง จำกัด

Christian Tigges

ผู้อำนวยการ
+49 40 736 77 45 - 82
christian.tigges@akf-gmbh.de

เอเคเอฟ ซีเมอร์ส โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัท เอเคเอฟ ซีเมอร์ส แอร์พอร์ต จำกัด

Ulf Martinek

ผู้อำนวยการ
+49 40 5120877-12
ulf.martinek@akf-gmbh.de

ที่อยู่

akf siemers airport GmbH

World Cargo Center - Norderstedt

Niendorfer Str. 172

22848 Norderstedt - Germany

+49 (0) 40 5120877-10

+49 (0) 40 5120877-11

คุณภาพเป็น ประเพณีของเรา