กลุ่มเอเคเอฟ

การบรรจุภัณฑ์ของเรายึดหลักมาตรฐานคุณภาพการบรรจุภัณฑ์ HPE

บริษัทบรรจุภัณฑ์ภายใต้มาตรฐาน HPE ของเยอรมนี (สหพันธ์สมาคมไม้บรรจุภัณฑ์แท่นรองรับบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ส่งออก) ได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำกับดูแล "มาตรฐานการบรรจุภัณฑ์ HPE" ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ควบคุมการบริการด้านบรรจุภัณฑ์ ซึ่งต้องส่งตรงเวลามีประสิทธิภาพสูง สามารถให้บริการบรรจุภัณฑ์สินค้าในทุกประเภทการชำรุดเสียหาย และให้บริการด้วยมาตรฐานทางเทคนิคที่ทันสมัย โดยสมาคมผู้เชี่ยวชาญนี้มีประวัติอันยาวนานในภาคอุตสาหกรรมการบรรจุภัณฑ์และการส่งออกสินค้า ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 60 ราย

หลักสำคัญของการรับประกันคุณภาพ ได้แก่ 

  • ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดย HPE
  • ข้อแนะนำด้านการบรรจุภัณฑ์ของ HPE ที่ได้มาตรฐานการบรรจุภัณฑ์เพื่อให้บริการบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมตามความต้องการของตลาด และสามารถผลิตการบรรจุภัณฑ์ขึ้นใหม่หากลูกค้าต้องการ ข้อแนะนำของ HPE ได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอจากสมาชิกองค์กรและมีการปรับเปลี่ยนในกรณีที่จำเป็น ด้วยเหตุนี้ ข้อแนะนำดังกล่าวจึงเป็นการพัฒนาด้านเทคนิคที่มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
  • การประกันภัยความรับผิดของผู้บรรจุภัณฑ์ ซึ่งครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบรรจุภัณฑ์ที่ขาดประสิทธิภาพ โดยการประกันภัยนี้ดำเนินการได้เฉพาะผู้เชี่ยวชาญและผู้บรรจุภัณฑ์เท่านั้น ซึ่งนับเป็นข้อบังคับสำหรับสมาชิกทุกรายของสมาคมผู้เชี่ยวชาญ 

 ในปัจจุบันลูกค้าไม่เพียงแต่ใช้บริการด้านบรรจุภัณฑ์เท่านั้น ลูกค้ายังมีความต้องการให้ซัพพลายเออร์จัดหาบริการด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ บริษัทบรรจุภัณฑ์ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้ทำการขยายฐานความรู้เฉพาะทางอย่างจริงจัง

บริการที่หลากหลายของบริษัทประกอบด้วย

  • บริการให้คำแนะนำด้านการบรรจุภัณฑ์
  • บริการบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมทุกประเภทและการป้องกันการสึกกร่อนอย่างมืออาชีพ
  • บริการบรรจุภัณฑ์สำหรับตู้และภาชนะบรรจุภัณฑ์
  • บริการจัดเก็บและการดำเนินการขนส่งสินค้า
  • บริการด้านเอกสารการขนส่ง
  • บริการจัดหาบริการขนส่งสินค้า
  • บริหารจัดการขนส่งสินค้าอย่างตรงเวลาด้วยระบบไอที

บริษัทที่เป็นสมาชิกของสมาคมได้ดำเนินธุรกิจในตลาดในฐานะผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ภายใต้รากฐานอันแข็งแกร่งของระบบบริหารงานคุณภาพ (QM system) ที่ผ่านการรับรองแล้ว สมาชิกของสมาคม "มาตรฐานการบรรจุภัณฑ์ HPE" นี้ ได้ยึดสัญลักษณ์ดังกล่าว ซึ่งมีหมายเลขอ้างอิงเฉพาะของผู้ผลิตแต่ละราย โดยสัญลักษณ์นี้ใช้สำหรับสินค้าที่ดำเนินการตามข้อแนะนำมาตรฐานการบรรจุภัณฑ์ HPE เท่านั้น ในการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมผู้เชี่ยวชาญ ทางสมาคมจะดำเนินการวัดประสิทธิภาพของสมาชิกแต่ละรายก่อน จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบบัญชี “มาตรฐาน HPE” ได้

 

 

คุณภาพเป็น ประเพณีของเรา