กลุ่มเอเคเอฟ

บรรจุภัณฑ์จากไม้

ไม่ว่าจะเป็นกล่องไม้ขนาดใหญ่ แบบเลื่อนเข้าบรรจุในตู้สินค้าได้สำหรับใช้ในการขนส่งทางบก ทางอากาศหรือทางน้ำ บริษัทฯ สามารถจัดหาการบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะกับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยใช้ไม้ ไม้อัดหรือ OSB ในการบรรจุภัณฑ์ตามความเหมาะสม โดยพนักงานของบริษัทเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี

กระดาษแข็ง

วัสดุบรรจุภัณฑ์ผลิตจากแผ่นกระดาษลูกฟูกแบบสามชั้นและกระดาษแข็งป้องกันน้ำเค็ม อีกทั้งยังมีความทนทานและเหมาะสมกับการใช้งานหนัก

สินค้าอันตราย

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าอันตรายประจำบริษัทฯ โดยสินค้าที่เป็นวัตถุอันตรายจะถูกบรรจุลงในตู้สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งมีให้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบ

บรรจุภัณฑ์ที่โรงงาน

หน่วยบริการเคลื่อนที่ สามารถเดินทางไปให้บริการบรรจุภัณฑ์สินค้านอกสถานที่ 


บรรจุภัณฑ์ไม้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ไม้ - วัตถุดิบที่สามารถหาหรือปลูกทดแทนได้

  • ไม้ที่ใช้เป็นวัตถุดิบสามารถปลูกขึ้นใหม่ได้ โดยปัจจุบันมีการบริหารจัดการป่าในประเทศเยอรมนีอย่างยั่งยืน กล่าวคือมีการตัดต้นไม้น้อยลง แต่มีการปลูกต้นไม้ทดแทนเพิ่มขึ้น จำนวนของต้นไม้ซึ่งปลูกในประเทศเยอรมนีในแต่ละปีมีจำนวนถึง 80 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่มีการตัดเพื่อใช้งานเพียง 62 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยในปีที่ผ่านมาจำนวนไม้ที่อยู่ในคลังจึงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จึงเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าปริมาณของแหล่งทรัพยากรจำนวนมากนี้ไม่ได้ถูกใช้งานไป หรือมีการใช้งานในปริมาณที่ไม่กระทบต่อสมดุลของหลักการใช้งานป่าไม้อย่างยั่งยืน
  • ประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ยกเว้นประเทศสเปนและประเทศโปรตุเกส ก็เป็นในทางเดียวกัน กล่าวคือมีอัตราการตัดไม้ต่ำกว่าอัตราการปลูกทดแทน

ในประเทศเยอรมนีนั้น ไม้ นับว่าเป็นวัสดุหลักในการบรรจุภัณฑ์ในตลาดท้องถิ่น* โดยเมื่อมีการแปรปิโตรเลียมเป็นพลาสติกก็จะสามารถใช้งานได้ในระยะยาว เมื่อมีการตัดต้นไม้ออกไป ก็จะมีพื้นที่เหลือไว้สำหรับปลูกไม้ต้นใหม่เพื่อทดแทน ต้นไม้ที่ยังโตไม่เต็มที่เหล่านี้จะเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของป่าไม้ได้เป็นอย่างดี

 

 

คุณภาพเป็น ประเพณีของเรา