คุณภาพเป็น ประเพณีของเรา

บริษัท เอเคเอฟ แฮนดลิ้ง จำกัด

บริษัท เอเคเอฟ แฮนดลิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่ พินเคิร์ทเวก 1 ในเมืองฮัมบูร์ก บิลล์บรูก ซึ่งมีพื้นที่ในอาคารถึง 5,500 ตารางเมตร และมีพื้นที่กลางแจ้งถึง 8,000 ตารางเมตร พร้อมพื้นยกสูง
ซึ่งเครนสามารถเข้าไปยกสินค้าได้ในทุกพื้นที่
บริษัทฯ ยังจัดเตรียมรถยกที่มีสมรรถนะในการยกน้ำหนัก 3.5 ตัน ถึง 46 ตัน ซึ่งเหมาะสำหรับสินค้าทุกประเภท

การบริการอย่างฉับไว 

 • บริการบรรจุและขนถ่ายสินค้าจากตู้บรรจุสินค้า
 • บริการจัดเก็บอุปกรณ์พิเศษ (ตู้บรรจุสินค้าประเภท Open-Top / ตู้บรรจุสินค้าประเภท Flat rack)
 • บริหารจัดการสินค้า
 • บริหารจัดการสินค้าหนักได้ถึง 46 ตัน ด้วยเครื่องมือของทางบริษัทฯ เอง
 • บริการเครนเคลื่อนที่สำหรับสินค้าที่มากกว่า 46 ตัน
 • บริการจัดเก็บสินค้าที่ได้รับการบรรจุภัณฑ์แล้วและยังไม่ได้รับการบรรจุภัณฑ์
 • บริการจัดเก็บตู้สินค้าทุกประเภท
 • บริการขนส่งผ่านท่าเรือสำหรับตู้บรรจุสินค้าและสินค้าทั่วไป
 • บริการขนส่งพิเศษทั้งในและนอกเมืองฮัมบูร์ก
 • บริการขนส่งทางเรือผ่านทางน้ำของบริษัทเอง
 • บริการบรรจุ / ขนถ่ายสินค้าจากเรือ
 • บริการดำเนินการด้านพิธีการศุลกากร
 • อนุมัติ Z –Numbers สำหรับการส่งออกจากฮัมบูร์ก
 • วางแผนโครงการขนส่งที่ซับซ้อน โดยระบบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของเครื่องมือภายในองค์กร และภายนอกองค์กร

 

 

 

คุณภาพเป็น ประเพณีของเรา